Baza Danych
Firm i Urzędów

Posiadam dane ponad 3 mln firm i urzędów. Dane obejmują: namiary GPS, adresy fizyczne i mailowe, telefony, tagi, adresy WWW i FB. Mam własny program do wysyłki mailingów według wybranych kryteriów do firm z tej bazy danych np. z określonego miasta, województwa czy branży. Mogę również odsprzedać wyselekcjonowane rekordy firm. Baza jest stale uaktualniana przez system mojego autorstwa, który automatycznie dodaje kolejne firmy z Internetu i aktualizuje dane już wprowadzonych. Są tam firmy obecne w Internecie np. posiadające swoje strony internetowe lub prezentowane na innych stronach takich jak chociażby katalogi internetowe.

Dane firm i urzędów

Odpowiedzi na najczęstsze pytania:

Jakie dane zawiera oferowana baza danych firm?

Baza zawiera następujące dane: pełną nazwę, fizyczny adres, współrzędne GPS, nazwę głównej branży w której firma działa, telefon kontaktowy, email kontaktowy, adres WWWW, adres strony na Facebooku oraz skojarzone słowa kluczowe.

Jak jest główna przewaga?

Większość baz danych firm zrobiona jest na podstawie państwowych rejestrów działalności gospodarczej i firmy są tam klasyfikowane na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Nie jest to dobre rozwiązanie gdyż jak powszechnie wiadomo, przy rejestracji działalności podaje się maksymalnie dużo zakresów i obszarów PKD. Zwykle firma działa potem jedynie w 10% z tych wpisanych zakresów i obszarów. Przy zakładaniu działalności często też do końca nie wiadomo, który obszar będzie dominujący. Podczas swojego istnienia firma często wielokrotnie zmienia główny obszar działalności. W oferowanej bazie danych firmy są klasyfikowane na podstawie aktualnych danych o nich pobieranych na bieżąco z różnych obszarów Internetu. Oferowana baza danych jest stale uaktualniana. Dotyczy to zarówno zakresu działalności jak i danych kontaktowych. Profil działalności jest tu zgodny z bieżącą działalnością firmy.

Na czym polega usługa mailingu do firm z tej bazy danych?

Mogę wysyłać okresowo lub jednorazowo dedykowane wiadomości w postaci graficznej, HTML lub tekstowej do wyselekcjonowanych firm np. do firm z określonego rejonu kraju lub działających w określonej branży. Każda wiadomość może zawierać w treści lub tytule dane firmy, do której jest kierowana np. jej nazwę itp.

W jakim formacie można zakupić wyselekcjonowane rekordy firm?

Rekordy mogę dostarczyć w każdym popularnym formacie np. CSV, XML, SQL etc. Na życzenie dane mogę umieścić w konkretnym systemie tj. w sklepie internetowym, portalu, bazie danych czy w programie do mailingu (np. Sales Manago czy Freshmail).

Czy nie ma przeszkód prawnych by korzystać z oferowanej bazy danych?

Oferowane dane firm nie zostały nigdzie zakupione ani zdobyte w sposób niezgodny z prawem. Dane pochodzą z ogólnie dostępnych stron internetowych, a więc ze stron głównych firm, katalogów itd. itp. Zostały pozyskane całkowicie zgodnie z prawem. Baza nie zawiera żadnych informacji chronionych prawem. Można z tych danych korzystać w pełni. Zgodnie z polskim prawem NIE JEST WYMAGANA ZGODA na wysyłkę mailingów do: firm oraz fizycznych przedsiębiorców. Taki mail stanowi po prostu ofertę handlową i nie wymaga zgody odbiorcy. Tak więc wysyłka mailingów, dzwonienie, wysyłanie listów pocztą do podmiotów z takiej bazy danych jest w pełni zgodne z prawem.

Jaka jest cena?

Cena uzależniona jest od zakresu mailingu lub zakresu danych które mam dostarczyć. Szczegółowych informacji o cenie udzielam w odpowiedzi na konkretne, indywidualne zapytanie. Zapytać o cenę można poprzez formularz kontaktowy do mnie.